SchrijversCirkel is een gratis Interactieve website voor schrijvers, schrijven, proeflezen, leren proeflezen, hulp bij proeflezen, hulp bij schrijven, hulp bij boek schrijven, schrijftips, tips, maken schrijfplan en informatie. Gratis Proeflezen, hoe zelf een boek schrijven hoe, hoe zelf gedicht schrijven hoe, hoe zelf verhaal schrijven hoe, hoe zelf proeflezen hoe

 

Gebruikersovereenkomst

 

Dit document is een overeenkomst tussen jou als gebruiker, en SchrijversCirkel.

Introductie

We starten bij elk nieuw lid met een gebruikersovereenkomst. De gebruikersovereenkomst laat je zien wat je van ons kunt verwachten, en wat wij van jou kunnen verwachten.

Door op Verstuur, aanwezig op het inschrijfformulier, te klikken heb je toegang tot de activiteiten op SchrijversCirkel. We verlangen dat je 16 jaar of ouder bent om van SchrijversCirkel gebruik te kunnen maken.

Toegang en diensten

Je toegang tot de diverse activiteiten die beschikbaar zijn op SchrijversCirkel is afhankelijk van het niveau van toegang dat je selecteert (een basislidmaatschap of een abonnement). Je kunt je lidmaatschap op elk moment veranderen of opzeggen.

Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden je toegang tot onze activiteiten te wijzigen, op te schorten, of te beëindigen om welke reden dan ook, zonder mededeling of terugbetaling. Tevens hebben we het recht te eisen dat je de inlog- en wachtwoordgegevens wijzigt.

Wij behouden ons ook het recht om alle bestanden en andere informatie die je hebt ingevoerd te wijzigen of te verwijderen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn in geval van eventuele schorsing, wijziging, beëindiging, of gebrek aan beschikbaarheid van SchrijversCirkel of enige inhoud op onze website.

Regels

Je gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan bepaalde regels die van belang zijn voor het juiste gebruik van SchrijversCirkel. Je weigering om deze regels te volgen kan leiden tot beëindiging van je lidmaatschap.

Je hebt niet het recht anderen je lidmaatschap te laten gebruiken. Je dient andere gebruikers te respecteren. Je mag SchrijversCirkel niet gebruiken om een misdaad te begaan, met inbegrip van misdaden met betrekking tot computers. Je hebt niet het recht om teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard te plaatsen tenzij door ons schriftelijk toegestaan.

Irrelevante bijdragen die niet over het hoofdonderwerp gaan kunnen naar inzicht van SchrijversCirkel worden verwijderd. SchrijversCirkel kan een forumdiscussie naar eigen inzicht sluiten. Indien een bepaald onderwerp door de redactie of de moderatoren wordt gesloten, kan hier niet meer op worden gereageerd door gebruikers.

Privacy overwegingen

Je communicatie op SchrijversCirkel is alleen zichtbaar voor de leden van SchrijversCirkel. Bepaalde communicatie zal alleen zichtbaar zijn voor jezelf en door jou geselecteerde personen. SchrijversCirkel heeft echter het recht deze gegevens in te zien met betrekking tot onderhoud van het systeem.

Ons gebruik van de inhoud van het werk van gebruikers

Door het plaatsen van werken waarvan jij de rechtmatige eigenaar bent geef je SchrijversCirkel het recht dit werk te tonen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Het publicatierecht beperkt zich uitsluitend tot SchrijversCirkel. Om ons recht een werk te plaatsen waarvan jij de rechtmatige eigenaar bent in te trekken, dien je zelf het werk van de SchrijversCirkel website te verwijderen. Als je per direct alle rechten tot plaatsing in wilt trekken dien je het lidmaatschap te beëindigen.

Vanwege het inlogsysteem heeft het plaatsen van een werk op de SchrijversCirkel website geen gevolgen voor de publicatierechten op je werk.

Je gaat ermee akkoord dat ook wij werken mogen verwijderen die niet voldoen aan de naleving van de gebruikersovereenkomst. Hieronder vallen ook de werken die in strijd zijn met de rechten van derden. We hebben ook het recht werken openbaar te maken of te verwijderen mocht dit noodzakelijk zijn voor een juridisch procedure. Je gaat ermee akkoord dat we op elk moment en zonder waarschuwing werk van SchrijversCirkel mogen verwijderen.

Gebruikers houden alle rechten van werk dat ze plaatsen op SchrijversCirkel. Bij beëindiging van je lidmaatschap begrijp je en ga je ermee akkoord dat gegevens die je hebt ingevoerd in het systeem, inclusief titels van werken, maar exclusief de inhoud van de werken en de beoordelingen daarop, op het systeem aanwezig zullen blijven tot ze worden verwijderd door systeembeheerders.

Eigendomsrechten

Door het versturen van berichten, het uploaden van bestanden, het invoeren van gegevens, of het plegen van enige vorm van communicatie op SchrijversCirkel met uitzondering van de terbeschikkingstelling van werken, verleen je een onbeperkte licentie aan het publiek voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, aan te passen, en documenteren in elke vorm en op elke manier.

SchrijversCirkel heeft absoluut geen aansprakelijkheid voor een vermeende of daadwerkelijke schending van eventuele eigendomsrechten waarvan je intellectueel eigendom claimt.

Je gebruik van SchrijversCirkel geeft je toegang tot vele mogelijkheden maar enkele delen van ons systeem blijven binnen onze exclusieve eigendomscontrole. Je hebt niet het recht om onderdelen van SchrijversCirkel te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te vertalen, of te verspreiden.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Gebruikers hebben een auteursrecht op de originele werken die ze plaatsen binnen SchrijversCirkel. SchrijversCirkel heeft het auteursrecht op alle aspecten van het systeem, inclusief maar niet beperkt tot, selectie, coördinatie, schikking en verbetering van de site, en onze oorspronkelijke inhoud op de site.

Ingezonden Ideeën

Wij zijn blij met feedback en suggesties om SchrijversCirkel te verbeteren. Als je ervoor kiest om feedback, suggesties of ideeën in te dienen voor het bijwerken of wijzigen van SchrijversCirkel, wordt geacht dat deze niet vertrouwelijk zijn en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Lidmaatschap en betalingen

Je kunt ervoor kiezen om een lidmaatschap naar een abonnement om te zetten om de toegang tot extra functies of diensten op SchrijversCirkel mogelijk te maken. Een abonnement loopt een jaar na de dag van aankoop af en je dient zelf het abonnement te vernieuwen. Als je het abonnement laat verlopen wordt je lidmaatschap automatisch naar een basislidmaatschap omgezet. Alle geplaatste gegevens, werken en beoordelingen blijven behouden.

Beperking van aansprakelijkheid

SchrijversCirkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de SchrijversCirkel, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar werk.

Schadeloosstelling

SchrijversCirkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de SchrijversCirkel dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de SchrijversCirkel website te gebruiken en/of te raadplegen.

Inbreuk

Ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken is een schending van de rechten van de houders van de auteursrechten en zal niet worden getolereerd. Wij respecteren het auteursrecht en verwachten dat onze leden om hetzelfde te doen. Het is andere partijen dan SchrijversCirkel, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van SchrijversCirkel artikelen of werken van SchrijversCirkel te publiceren. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.

De wet

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.

Erkenning

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot je relatie met SchrijversCirkel en vervangt alle eerdere verklaringen. Door op de Verstuur knop, aanwezig op het inschrijfformulier, te klikken ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst ga je niet verder met het registratieproces en maken we geen lidmaatschap voor je aan.